rabunkowy

Przekłady

rabunkowy

(rabunkɔvɨ)
przymiotnik
dotyczący rabunku napad rabunkowy