rajd

Przekłady

rajd

RallyRallyrallyRallyerally집회rallyRally (rajt)
rzeczownik męski
1. impreza turystyczna rajd pieszy
2. konkurencja sportowa rajd Paryż-Dakar