raptowny

Przekłady

raptowny

brüsk

raptowny

abrupt