realia

Przekłady

realia

המציאות현실現実现实realtà現實πραγματικότηταverkligheten (rɛalja)
rzeczownik liczba mnoga
konkretne fakty, konkretna sytuacja rozumieć polskie realia