rebeliant

(skierowano z rebeliantka)
Przekłady

rebeliant

(rɛbɛljant) męski

rebeliantka

(rɛbɛljantka) żeński
rzeczownik
uczestnik rebelii, buntownik grupy rebeliantów