ręce

(skierowano z rece)
Wyszukiwania podobne do rece: ręce
Przekłady

ręce

manikädetมือrucehandshænderχέριαmãoshandenmanosHändeידיים (rɛnʦɛ)
n
1. liczba mnoga od "ręka" umyć ręce trzymać się za ręce


znany
mieć bardzo dużo pracy
nie móc czegoś zrobić


znany nic nie robić

ręka
2. forma przypadka od "ręka" trzymać coś w ręce po prawejlewej ręce ręka