referendum

Przekłady

referendum

Referendumδημοψήφισμαréférendumreferendumреферендумfolkeafstemningreferéndumreferendum国民投票Референдумreferendumreferendo (rɛfɛrɛndum)
rzeczownik nijaki
powszechne głosowanie przeprowadzić referendum