refleks

Przekłady

refleks

(rɛflɛks)
rzeczownik męski
szybka reakcja mieć szybki refleks
znany reagować bardzo wolno