region

Przekłady

region

regioneإقْلِيمregionregionRegionπεριοχήregionregiónaluerégionregija地域지역regioregionregiãoобластьregionเขตbölgekhu vực地域, 地区地區אזורрегион (rɛgjɔn)
rzeczownik męski
1. obszar o charakterystycznych cechach, kraina region turystyczny
2. część kraju, okolica w różnych regionach kraju