regularność

(skierowano z regularnosc)
Przekłady

regularność

регулярность規律规律pravidelnost (rɛgularnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
systematyczny charakter czegoś Autobusy jeżdżą z dużą regularnością.