rejestracyjny

Przekłady

rejestracyjny

登録registratieрегистрацияregistraceregistrorekisteröinti注册registrationregistrazioneRegistrierung註冊регистрацияregistrering등록רישוםregistrering (rɛjɛstraʦɨjnɨ)
przymiotnik
dotyczący wpisu do rejestru