reklamacja

Przekłady

reklamacja

(rɛklamaʦja)
rzeczownik żeński
skarga w sprawie wad towaru , zażalenie złożyć reklamację