rekonstrukcja

Przekłady

rekonstrukcja

rekonstrukce重建reconstructionреконструкцияricostruzione重建reconstrucciónwederopbouw復興Wiederaufbaugenopbygningreconstruçãoреконструкция (rɛkɔnstrukʦja)
rzeczownik żeński
odtworzenie czegoś w pierwotnej formie wierna rekonstrukcja wydarzeń