rencista

Przekłady

rencista

(rɛnʨista) męski

rencistka

annuitant (rɛnʨistka) żeński
rzeczownik
osoba będąca na rencie emeryci i renciści