replika

Przekłady

replika

replicaρεπλίκαレプリカreplikareplicaréplica副本복제副本реплика (rɛplika)
rzeczownik żeński
1. odpowiedź na zarzuty cięta replika
2. wierna kopia czegoś Nasze muzeum posiada replikę tej rzeźby.