retoryczny

Przekłady

retoryczny

rhetorical修辞retorico修辭rhetorischeretoriska수사학 (rɛtɔrɨʧnɨ)
przymiotnik
pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi