reżim

(skierowano z rezim)
Wyszukiwania podobne do rezim: reżim
Przekłady

reżim

(rɛʒim)

reżym

regimeκαθεστώςregime정권Regimeрежимregimeregimהמשטרregimerežimrégimen (rɛʒɨm)
rzeczownik męski
1. rządy despotyczne reżim totalitarny
2. znany humorystyczny dyscyplina, rygor Reżim musi być!