roślinność

Przekłady

roślinność

(rɔɕlinnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
ogół roślin na danym terenie bujna roślinność