roboczy

Przekłady

roboczy

العمل工作עבודה工作werkenРабота作業Working (rɔbɔʧɨ)
przymiotnik
związany z pracą ubranie robocze

robotnicy brak wykwalifikowanej siły roboczej