rodowity

Przekłady

rodowity

(rɔdɔvitɨ)
przymiotnik
urodzony, rdzenny rodowici Polacy