rodzajnik

Przekłady

rodzajnik

Begleiterarticle (rɔʣajɲik)
rzeczownik męski
lingwistyka przedimek
rodzajnik odnoszący się do bliżej nieokreślonego przedmiotu
rodzajnik odnoszący się do określonego przedmiotu