rodzimy użytkownik języka

Przekłady

rodzimy użytkownik języka

rodilý mluvčí

rodzimy użytkownik języka

modersmålstalende

rodzimy użytkownik języka

Muttersprachler

rodzimy użytkownik języka

native speaker

rodzimy użytkownik języka

hablante nativo

rodzimy użytkownik języka

syntyperäinen kielenpuhuja

rodzimy użytkownik języka

locuteur natif

rodzimy użytkownik języka

izvorni govornik

rodzimy użytkownik języka

madrelingua

rodzimy użytkownik języka

母国語とする人

rodzimy użytkownik języka

원어민

rodzimy użytkownik języka

spreker van eigen taal

rodzimy użytkownik języka

morsmålsbruker

rodzimy użytkownik języka

falante de língua materna

rodzimy użytkownik języka

носитель языка

rodzimy użytkownik języka

person med visst språk som modersmål

rodzimy użytkownik języka

เจ้าของภาษา

rodzimy użytkownik języka

anadilini konuşan

rodzimy użytkownik języka

người bản ngữ

rodzimy użytkownik języka

说本族语的人