rozbierać

Przekłady

rozbierać

abbrechen

rozbierać

ξεντύνω

rozbierać

spogliare