rozbijać

Przekłady

rozbijać

knap

rozbijać

Pause

rozbijać

pauze