rozbijać

Przekłady

rozbijać

knap

rozbijać

pauze

rozbijać

Pause