rozcieńczyć

Przekłady

rozcieńczyć

(rɔsʨɛɲʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
rozpuścić Sok z czarnej porzeczki należy rozcieńczyć wodą.