rozebrany

Przekłady

rozebrany

(rɔzɛbranɨ)
przymiotnik
1. będący bez ubrania
Był rozebrany do pasa.
2. rozłożony na części rozebrany samochód
3. zburzony rozebrany dom