rozejść się

Przekłady

rozejść się

split (rɔzɛjɕʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
1. udać się w różne strony
2. rozwieść się Moi rodzice rozeszli się.
3. rozprzestrzenić się Wiadomość rozeszła się po całym mieście.
4. znany sprzedać się Płyta rozeszła się w ciągu kilku dni.