rozkojarzony

Przekłady

rozkojarzony

(rɔskɔjaʒɔnɨ)
przymiotnik
roztargniony rozkojarzony uczeń Jestem trochę rozkojarzona przez te lekarstwa.