rozmienić

Przekłady

rozmienić

(rɔzmjɛɲiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
wymienić pieniądze Czy mógłby mi pan rozmienić pieniądze?