rozpędzić się

Przekłady

rozpędzić się

(rɔspɛɲʥiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
nabrać szybkości rozpędzić się przed skokiem