rozpaść się

Przekłady

rozpaść się

(rɔspaɕʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
1. przestać istnieć Ich małżeństwo rozpadło się.
2. rozdzielić się Partia rozpadła się na dwie frakcje. rozpaść się na kawałki