rozpoczęcie

(skierowano z rozpoczecie)
Przekłady

rozpoczęcie

BeginninizioначалоεκκίνησηStart시작התחלהiniciarStartStart (rɔspʧɛɲʨɛ)
rzeczownik nijaki
literacki początek
początek roku nauki w szkole