rozszerzyć

Przekłady

rozszerzyć

(rɔsʃɛʒɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny

rozszerzać

amplify확장επέκτασηErweiternampliarudvide (rɔsʃɛʒaʨ)
czasownik przechodni
1. zwiększyć zwiększać zakres rozszerzyć znajomości
2. powiększyć powiększać szerokość rozszerzyć oczy