rufa

Przekłady

rufa

Πρύμνηsternpopa (rufa)
rzeczownik żeński
tylna część statku siedzieć na rufie