rymować się

Przekłady

rymować się

(rɨmɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
brzmieć tak samo, tworzyć rym Pierwszy wyraz rymuje się z ostatnim.