rytmiczny

Przekłady

rytmiczny

rítmicaالإيقاعيrytmisk節奏리듬Ritmischerítmicaritmica节奏rhythmic (rɨtmiʧnɨ)
przymiotnik
1. miarowy, regularny rytmiczne ruchy rąk
2. dotyczący układu dźwięków