słowny

Przekłady

słowny

كلمةsana言葉단어словоslovo (swɔvnɨ)
przymiotnik
1. wyrażony słowami, ustny słowna umowa
2. dotrzymujący słowa, rzetelny On jest bardzo słowny.