samo

Przekłady

samo

동일한samestessoنفسmismomesmo同じstejnésammesamma (samɔ)
zaimek
a. w ten sam sposób Oni są zawsze tak samo ubrani.
b. znany też, również Ja tak samo chciałbym wyjechać na wakacje.

ta sama rzecz Ciągle to samo. Jadłem to samo co wczoraj.
to jest oczywiste sam