samorządny

Przekłady

samorządny

(samɔʒɔndnɨ)
przymiotnik
autonomiczny, niezależny samorządna republika