samosąd

(skierowano z samosad)
Przekłady

samosąd

lynchenリンチ (samɔsɔnt)
rzeczownik męski
osądzenie kogoś z pominięciem drogi sądowej dokonać samosądu