scena

Przekłady

scena

scene, stageсценаمَشْهَدdějištěsceneSchauplatzσκηνήescenario, escenatapahtumapaikkascènescenascena場面현장scènescenecenascenสถานที่เกิดเหตุsahnequang cảnh现场הסצינהсцена現場 (sʦɛna)
rzeczownik żeński
1. część teatru wejść na scenę
2. część utworu scena z drugiego aktu
3. zdarzenie zabawna scena
4. znany kłótnia scena małżeńska
5. przenośny miejsce wydarzeń na scenie politycznej