schodzić

Przekłady

schodzić

descer

schodzić

scendere