schować

(skierowano z schowac)
Przekłady

schować

(sxɔvaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
ukryć schować dokumenty Schował klucz do kieszeni.
stchórzyć