schwycić

Przekłady

schwycić

(sxfɨʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny

schwytać

(sxfɨtaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
złapać schwycić piłkę
przyłapać kogoś na gorącym uczynku