sekwestrować

Przekłady

sekwestrować

sequestrare