sensowny

Przekłady

sensowny

разуменразумныйمعقولrazonable (sɛnsɔvnɨ)
przymiotnik
1. logiczny sensowna uwaga
2. znany rozsądny sensowny człowiek