serio

Przekłady

serio

(sɛrjɔ)
przysłówek
poważnie brać coś na serio