siąść

(skierowano z siadać)
Przekłady

siąść

(ɕɔ̃ɕʨ)
czasownik perfektywny
przybrać pozycję siedzącą siąść na krześle