skażenie

Przekłady

skażenie

contaminaciónsaastuminenзагрязнениеcontaminazioneKontamination污染kontaminacecontaminationзамърсяване污染forureningcontaminaçãoזיהוםμόλυνση오염التلوث汚染 (skaʒɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
zanieczyszczenie skażenie promieniotwórcze