skądinąd

(skierowano z skadinad)
Przekłady

skądinąd

(skɔntinɔnt)
przysłówek literacki
zresztą To miła i skądinąd sympatyczna dziewczyna.